Project, start talking. 

De opdrachtgever:
Onze opdrachtgever en contactpersoon is Allard Hauer. Hij is pedagogisch medewerker bij
BSO de Totempaal. Hier werkt hij sinds 2014 (7 jaar). Deze BSO is onderdeel van stichting
Humankind. Bij stichting Humankind werkt Allard nu bijna 15 jaar.
Allard is medewerker bij stichting Humankind. Stichting Humankind is een organisatie voor
kinderopvang gericht op kind-ontwikkeling. Ze hebben ruim 470 locaties verspreid over het
hele land.
De stichting zet in op de ontwikkeling en groei van een kind. Dit doen zij met behulp van hun
pedagogische professionals, die met hoofd, hart en handen zorgdragen voor de uitvoering.
Daarnaast vormen het uitdagen van kinderen en het stimuleren van zelfstandigheid, eigen
verantwoordelijkheid en talenten, de basis voor de dagelijkse activiteiten.

De opdracht:
De opdrachtgever vraagt ons een iets te ontwerpen dat ‘stille’ kinderen helpt om ‘uit hun
schulp te komen’. (Met ‘stille kinderen’ worden de kinderen bedoelt die verlegen zijn, die
niet uit zichzelf iets durven te zeggen in groot gezelschap). Dit product kan ook helpen de
drukkere kinderen te leren om ruimte te bieden aan de andere kinderen.
De doelgroep wordt gevormd door kinderen tussen de vier en zes jaar oud, die gebruik
maken van deze BSO. 

De oplossing: