Dit project heb ik samengewerkt met Robin en Hugo

Opdrachtgever:
Onze opdrachtgever is het Rijksmuseum. De contactpersonen waren Brique Sibbing en Gerrit Engberts. Brique Sibbing is coördinator duurzaamheid bij het Rijksmuseum en Gerrit Engberts is projectleider duurzaamheid en techniek.

Opdracht: 
Het Rijksmuseum bestaat uit een aantal verschillende gebouwen. Hierdoor wordt veel
energie gebruikt. Het Rijksmuseum probeert deze hoeveelheid te verminderen, door hun
gebouwen zo duurzaam mogelijk te maken.
Het museum is erg veel bezig met duurzaamheid en neemt veel maatregelen hiervoor. Het
museum wil dat bezoekers dit te zien krijgen. Nu is het onze taak om een oplossing te
bedenken die de duurzaamheidscriteria van het Rijksmuseum overzichtelijk in kaart brengt
en die dit op een duidelijke manier naar de buitenwereld communiceert. Daarnaast moet
onze oplossing weergeven wat de economische en maatschappelijke gevolgen zijn van deze
maatregelen.

Plan van Aanpak en Vooronderzoek:

Wereld van techniek: Digitaal, media & entertainment

Product:
Het product bestaat uit twee onderdelen. De website en de handleiding.

De website:

De website is in de kern een verdiepte variatie van de duurzaamheidsplattegrond die op de website
van het Rijksmuseum staat. Op de homepagina staan icoontjes waarop geklikt kan worden. Er
verschijnt dan per onderdeel een diagram en een tekst waarin uitgelegd wordt wat het beleid van het
Rijksmuseum is.
Er worden zeven onderdelen besproken. Bij het onderdeel energie wordt een totaalbeeld gegeven
van de verbruikte energie. Bij de kopjes Verlichting, Ventilatie en WKO & Koeltoren wordt er per
onderdeel meer ingezoomd op het energieverbruik en energiebesparing van de betreffende
maatregelen. In het kopje Afval wordt afvalverwerking en consumptie besproken. In het laatste kopje,
Water, wordt waterverbruik nog uitgelicht. Naast deze zeven onderdelen is er ook een Vraag van de
Maand pagina, waarop bezoekers van de website antwoord kunnen geven op een vraag. Hierdoor
krijgt het Rijksmuseum inzicht in de opinie van bezoekers van de website.

De link naar de definitieve site:

https://hugovd28.github.io/Rijksmuseum-Technasium-duurzaamheidsplattegrond/index.html

 

 

De handleiding:

Om het Rijksmuseum de moeite van het programmeren te ontnemen hebben wij een
instructiedocument geschreven waarin uitgelegd wordt hoe het museum gebruik kan
maken van de website. In dit document staat beschreven waar en hoe het museum de data in de
grafieken kan aanpassen, hoe het museum de teksten en opmaak kan veranderen en hoe het
museum om kan gaan met de data van de Vraag van de Maand.

 

 

De handleiding is hieronder toegevoegd:

Handleiding Rijksmuseum
PDF – 804,7 KB 51 downloads

Maak jouw eigen website met JouwWeb